Dny důvěry v Č. Budějovicích 2017

Setkání, modlitba a mnoho dalšího

Co to vlastně je?

Dny důvěry, ekumenické setkání mladých organizované ve spolupráci s komunitou Taizé, se už v České republice staly tradicí. Tato tradice byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně, v roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně, v roce 2011 v Olomouci, v roce 2013 v Praze a o dva roky později v Ostravě. Letos jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni do Českých Budějovic, kde se Dny důvěry uskuteční 17. – 19. listopadu.

Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo, stejně jako v Taizé.

Další informace k setkání stejně jako možnost se přihlásit budou postupně uveřejňovány na těchto stránkách.

Podporují nás