home Ubytování

Část účastníků setkání bude ubytování v rodinách farností a sborů v Českých Budějovicích. Zbytek ulehne ve školách a farách. Registrovanému účastníkovi zašleme kontaktní údaje rodiny, ve které bude ubytován, aby s ní mohl ještě před příjezdem domluvit podrobnosti (kdy a kam přijít, zda je nutné si s sebou vozit spací pytel apod.). Hostitelé přijmou účastníky setkání, aniž by cokoliv čekali na oplátku. Rodiny přijímají buď ženy, nebo muže.
Pokud potřebujete kvůli svému zdravotnímu stavu zvláštní ubytování (např. nemůžete spát na zemi), uveďte to při registraci. Pokud jedete na setkání s kamarádem nebo kamarádkou a přejete si být ubytováni spolu, napište prosím jméno osoby, se kterou si přejete být ubytování, do poznámky. Pokusíme se pro vás najít rodinu, která by vás mohla ubytovat najednou. Buďte ovšem připraveni se rozdělit, pokud to bude nutné. Pokud máte zajištěno vlastní ubytování, uveďte to v registraci.
Hostitelské rodiny
Důležitou součástí pouti důvěry je také zážitek přijetí a pohostinnosti. Aby bylo možné Dny důvěry v Českých Budějovicích uspořádat, musíme najít dostatek rodin, které by byly ochotné mladé lidi na dvě noci ubytovat. Není potřeba mnoho: 2 metry čtvereční na zemi a 2 snídaně. Přes svou jednoduchost mohou taková setkání zanechat hluboký dojem a právě gesto přijetí mladých poutníků hostitelskými rodinami bývá často nejsilnějším zážitkem celého setkání.
Co musí hostitel udělat?
Zajistit pro své hosty snídani v sobotu a v neděli (18. a 19. listopadu) a poskytnout jim místo na spaní. Hosté si mohou přivézt spací pytle a karimatky, pokud je to nutné. Pro ty účastníky, kteří ze zdravotních důvodů nemohou spát na zemi, se budeme snažit najít rodiny, které je mohou přijmout. Pokud tedy můžete poskytnout pro jednoho či více účastníků ubytování na posteli, uveďte to prosím v poznámce.
Jak se dozvím, kdo bude u mě ubytován?
V průběhu října a listopadu přidělíme každému registrovanému účastníku hostitele, u kterého bude ubytován. Hostiteli pošleme kontaktní údaje účastníka a účastníkovi kontaktní údaje hostitele, aby se mohli předem domluvit na podrobnostech (kdy a jak se sejdou, zda si účastník má přivézt spací pytel a karimatku apod.).

restaurant_menu Stravování

V pátek se předpokládá, že se účastníci nají z vlastních zásob. Snídani dostanou účastníci v hostitelské rodině. V sobotu se bude podávat teplý oběd a zároveň se bude vydávat balíček s jídlem k večeři.

Pokud musíte dodržovat nějakou dietu, uveďte to prosím v přihlášce, do kolonky Dieta. Totéž platí pro alergie. Budeme se snažit vám vyjít vstříc. 

Příspěvek na pokrytí nákladů
Příspěvek na pokrytí nákladů, nebo-li účastnický příspěvek pomůže pokrýt náklady na jídlo, nájem prostor a vybavení apod. Stejně jako v Taizé nabízíme účastníkům, aby přispěli částkou podle svých možností, v našem případě částkou mezi 300–400 Kč.  Příspěvek převeďte prosím po přihlášení na účet 670100-2200351576/6210 s variabilním symbolem zobrazeným po úspěšném přihlášení.