account_balance Historie Dnů důvěry

Dny důvěry v České republice
Dny důvěry se už v České republice staly tradicí, která byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně. V roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně a o dva roky později v Olomouci, pak v roce 2013 v Praze a v roce 2015 v Ostravě. Letos mladí lidé ve věku 15–35 let přijedou do Č. Budějovic, kde se 17.–19. listopadu uskuteční již šesté Dny důvěry.
Nabízíme krátké ohlédnutí za Dny důvěry v Praze roku 2013 a v Ostravě roku 2015.
Dny důvěry v Praze
Dny důvěry v Praze připravovali už od března 2013 ve spolupráci s bratry z Taizé mladí lidé z různých církví. Mezi úkoly organizačního týmu patřilo nalezení rodin, které by mohly účastníky na víkend ubytovat. Ubytovat u sebe cizí lidi a naopak nechat se ubytovat u někoho, koho neznáme, vyžaduje od obou stran velkou důvěru, která dala celému setkání i název. A jsou to často zážitky pohostinnosti, na které se nejvíc vzpomíná. Jsem ráda, že přišlo tolik lidí a že jsem mohla nabídnout ubytování, stejně jako v roce 1990. Od té doby jsme s rodinou navštívili komunitu Taizé několikrát a velmi nás to v duchovním životě povzbudilo.
Marie Bláhová

Od pátku do neděle se účastníci zapojili do společných modliteb se zpěvy z Taizé v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, s nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Modlitby se stejně jako v Taizé konaly třikrát denně, počínaje pátečním večerem. Stejně jako v Taizé byly na programu biblické úvody, do kterých se účastníci rozdělili podle věku, následované sdílením ve skupinkách. Odpoledne se konaly semináře s různými duchovními a sociálními tématy. Připravené bylo také společné jídlo. Celého setkání se zúčastnilo přibližně 400 mladých. Na sobotní modlitbu se slavností světla dorazilo celkem asi 800 lidí a další tisíce ji sledovaly prostřednictvím živého přenosu televize Noe. Spolu s manželem a třemi dospělými dětmi jsme se zúčastnili sobotní večerní modlitby. Měli jsme z ní velikou, tichou a vděčnou radost…. Naposledy jsme byli na setkání na Letné v r. 1990. Poté jsme byli v Taizé, založili pěvecký sbor, léta se formou chorálů z Taizé modlili… Sbor funguje, naše děti byly s námi. To je opravdu velký důvod k vděčnosti…
Drahomíra Blažková

Do Taizé jezdím nesmírně ráda, ale účastnit se přímo příprav setkání, jakým byly Dny důvěry, pro mě byla velká radost! Poznala jsem mnoho úžasných lidí a našla si také čas na ztišení a modlitbu v tom rozlítaném světě. Nejvíce mě ale potěšilo, když jsme si povídali ve skupince a několik lidí řeklo, že byli zváni na různé párty a oslavy, ale rozhodli se raději přijet na Dny důvěry! Byl to krásný víkend, na který budu dlouho vzpomínat!.
Bětka

Po první schůzce organizačního týmu, která proběhla na jaře, jsem si nebyla moc jistá, jestli Dny důvěry dobře dopadnou. Obklopovalo mě plno neznámých lidí, kteří „házeli do placu“ plno nekonkrétních informací, změť všeho možného. Nezbývalo než věřit, že čas a naše společné úsilí to vše promění. A tak se stalo. Z neznámých lidí se stali kamarádi, kteří drželi pevně ve svých rukách svoje svěřené úkoly. Během Dnů důvěry a jejich příprav jsem tak prohloubila nejen svou důvěru k Bohu, ale také důvěru ke svým bližním.
Marie
Dny důvěry v Ostravě
Svědectví z Ostravy připravujeme. arrow_back