account_balance Historie Dnů důvěry

Tradice těchto setkání má původ v setkáních ve francouzské komunitě. Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto bratří pocházejících z asi třiceti různých národů, katolíků i různých protestantských vyznání. Už svou vlastní existencí je komunita Taizé „podobenstvím společenství“, které chce, aby jeho život byl znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy. Během let začali do Taizé přijíždět mladí lidé ve stále vzrůstajícím počtu. Přijíždějí ze všech světadílů, aby se zúčastnili týdenních setkání.
V průběhu let se tato setkání rozšířila po celém světě (zároveň někteří bratři žijí na různých místech planety, aby byli svědky pokoje a nesli lásku a pokoj chudým a trpícím) a v současnosti se konají na nejrůznějších místech světa, přičemž mají podobu jak mezinárodních (celokontinentálních) setkání, tak setkání celostátních.
Základem je setkání; se vzkříšeným Kristem a s ostatními lidmi. Prostřednictvím společných modliteb se dáváme k dispozici Bohu. Všichni se snaží překonat překážky a rozdíly sdílením a pohostinností, aby se vzájemně přijali a obohatili jeden druhého. Hlavními myšlenkami setkání jsou důvěra, solidarita, naděje.
Dny důvěry, ekumenické setkání mladých organizované ve spolupráci s komunitou Taizé, se už v České republice staly tradicí. Tato tradice byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně, v roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně, v roce 2011 v Olomouci, v roce 2013 v Praze, 2015 v Ostravě a v roce 2017 v Českých Budějovicích. arrow_back